Superwizje

Dla profesjonalistów (counsellorów, trenerów, terapeutów) prowadzimy superwizje: indywidualną lub grupowe.
Superwizje prowadzi Olga Haller.

Superwizja indywidualna trwa 60 minut