Terapia

TERAPIA INDYWIDUALNA

Oferujemy pomoc w problemach emocjonalnych, egzystencjalnych, nerwicowych i psychosomatycznych.

Spotkania indywidualne, oraz terapie par i związków, prowadzi w Centrum Olga Haller.
W Warszawie sesje indywidualne oraz online prowadzi Justyna Sacha.

Gestalt, jako terapia humanistyczna, kładzie nacisk na rozwój człowieka jako indywidualności, istniejącej w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Doświadczane problemy lub objawy zaburzeń funkcjonowania traktuje jako specyficzne komunikaty, np. o niespełnionych potrzebach czy wewnętrznych konfliktach, które domagają się uwagi i odpowiednich działań

W tej perspektywie każde, nawet najtrudniejsze doświadczenia czy przeżycia mogą być początkiem zmian jakości życia: nawiązania lepszego kontaktu z sobą samym, pogłębienia związków z ludźmi, odnalezienia oparcia w sobie, odbudowania zaufania do innych i do świata. Wynikiem procesu zmian może być uwolnienie od nadmiernego cierpienia, większa samoświadomość i niezależność, więcej radości i satysfakcji, pełniejsze uczestnictwo w życiu i samorealizacja.

W terapiach wywodzących się z nurtu humanistycznego w psychologii przyjmuje się, że potrzeba wsparcia i pomocy leży w naturze człowieka.

Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Możliwe są sesje on-line.

TERAPIA PAR

Spotkanie partnerów z terapeutą stwarza możliwość odkrycia i uświadomienia mechanizmów, nawyków, gier, frustracji i nadziei funkcjonujących w relacji. Terapeuta skupia się również na komunikacji między partnerami – pomaga we wzajemnym zrozumieniu zgłaszanych przez obie strony problemów, pretensji itp. Tworzy to bazę do podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach prowadzących do efektywnego i konstruktywnego rozwiązywanie problemów, optymalnych ze względu na sytuację każdego z partnerów i potencjał ich relacji.

Spotkania odbywają się zwykle co 3-4 tygodnie.

TERAPIA W WARSZAWIE

W Warszawie sesje indywidualne oraz online prowadzi Justyna Sacha. Gabinet mieści się przy ul. Kasprowicza 70/22 przy metrze Wawrzyszew.
Możliwe są sesje indywidualne w Krakowie raz miesiącu połączone ze spotkaniami on-line.