PROWADZĄCY KURS

Lena Czernecka

Trener Biznesu, Facylitator Turkusowej Zmiany, Psycholog,
Psychoterapeuta Gestalt

Od ponad 17 lat inspiruję, przewodzę i wspieram jednostki i organizacje budując świadomość, rozwijając inteligencje emocjonalną i odporność psychiczną oraz pomagam liderom w zmianie i przekraczaniu barier na drodze do Turkusu.

Specjalizuję się w projektach szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, zmiany i budowania zaangażowania oraz szkoleń dla trenerów. Pracowałam jako trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach w zakresie m.in. outsourcing usług, farmaceutyka oraz retail, gdzie prowadziłam szkolenia z optymalizacji pracy zespołów zadaniowych i rozwoju kompetencji pracowników na każdym szczeblu organizacji. Obecnie prowadzę roczne projekty rozwoju osobistego w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz autorskie projekty z zakresu zarzadzania złością i odpornością psychiczną w Fundacji Przestrzeń Rozwoju.

Jestem z wykształcenia psychologiem – ukończyłam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ze specjalizacją psychologia zarządzania, psychologia polityki i reklamy, jestem trenerem biznesu oraz terapeutą Gestalt. Jestem certyfikowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II Stopnia. Ponadto jestem Certyfikowanym Doradcą Personalnym i Trenerem Biznesu nadanym przez superwizora PTP Elżbietę Sołtys.

Doskonaląc warsztat trenera biznesu ukończyłam Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik, Wachlarz Kompetencji Trenerskich prowadzony przez Pracownię Psychologiczną, Szkołę Treningu Interpersonalnego prowadzonej przez superwizora PTP Halinę Nałęcz-Nieniewską.
Równolegle rozwijałam swoje kompetencje psychoterapeuty Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt i Associazione Italiana di Counselling we Florencji.

Przez 10 lat byłam stałym dostawcą szkoleń dla IBM w Polsce, ponadto współpracuję z firmami takimi jak, Innogy, Ailleron, Svarovski, Merck, Skanska, State Street, Shell, BZWBK, Valeo, Luxoft, AonHewitt, ABB, Loycon, Bim Point, i wiele innych. W ramach szkoleń liderskich przeszkoliłam ponad 5000 osób w sektorze finansowym, księgowym, automotive oraz IT. Realizowałam projekty EFS dla studentów studiów podyplomowych na Akademii Rolniczej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Stworzyłam projekt Business Counsellors gdzie wraz z praktykami biznesu wspieram organizacje, które chcą rozwijać się w kierunku turkusu. Pracuje z zespołami i kadrą zarządzająca prowadząc seminaria, sesje coachingowe oraz szkolenia tematyczne w obszarze samozarządzania, pełni i ewolucyjnego celu.

Małgorzata Cynker

Psychoterapeutka, Psycholog, Psychoonkolog, Trener rozwoju

Z wykształcenia jestem psychologiem oraz psychoonkologiem – ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Oferuję wsparcie terapeutyczne osobom doświadczającym STRATY (żałoba, żałoba anycypacyjna, straty związane z doświadczeniami traumatycznymi oraz kryzysami życiowymi). Pracuję z osobami umierającym oraz ich rodzinami. 

Wspieram w rozwoju osoby szukające pełni życia. Pomagam integrować stratę jako doświadczenie rozwojowe. Szkolę psychoterapeutów oraz osoby wykonujące zawody związane z pomocą innym (lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni).

Prowadzę  indywidualne sesje psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt, terapię par, warsztaty i grupy rozwojowe. Posiadam akredytację EAP i EAGT oraz ukończyłam Metanoia Institute w Londynie. Podlegam regularnej superwizji.

Od wielu lat patrzę na życie jako proces. Uczę się pozwalać na przepływ, który jest naturą wszechświata. Szukam w sobie miejsca zarówno dla tego co trudne, jak i dla tego, co karmi i wzmacnia. Głęboko wierze, że przyjęcie siebie, drugiego człowieka i zdarzeń w całości pozwala doświadczać pełni człowieczeństwa, a tym samym wolności i przepływu.

Jacek Panster

Jest dyplomowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Toronto (GIT, 2004) i absolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014). Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną „Poza Granice” oraz jest trenerem szkoleniowym. W praktyce indywidualnej i grupowej łączy podejście somatyczne i rozwojowe w ramach psychoterapii Gestalt. Korzysta z osobistych doświadczeń z różnymi formami rozwijania świadomości ciała i ekspresji ruchowej. Na szkoleniach promuje zaangażowane uczenie (się), które integruje procesy poznawcze z ucieleśnionym doświadczeniem studentów/ek.