Kurs

Roczny Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania – 32. edycja.

Rozpoczęcie: 26 maja 2022 r.

Daty zjazdów:

 • 26-29.05. trening interpersonalny
 • 25-26.06.2022
 • 3-4 09.2022
 • 1-2.10.2022
 • 5-6.11.2022
 • 2-4.12.2022
 • 7-8.01.2023
 • 4-5.02.2023
 • 4-5.03.2023
 • 31.03 – 2.04.2023

Płatności:

W przypadku opłaty za całość z góry – 6 900 zł.

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł. Płatności należy dokonać po przesłaniu ankiety i wpisaniu na listę. Pozostałą kwotę w wysokości 6400 zł należy wpłacić na konto Centrum w uzgodnionym terminie przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność w ratach – 7400 zł

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł. Płatności należy dokonać po przesłaniu ankiety i wpisaniu na listę. Pozostała kwota zostanie rozłożona na raty: 10 x 690 zł.

Cykl zajęć treningowych i warsztatowych (220 godzin szkoleniowych).

Propozycję uczestnictwa w Kursie adresujemy do osób:

 • planujących naukę w 3-letniej Szkole Counsellingu Gestalt,
 • zajmujących się zawodowo wspieraniem rozwoju i pomocą psychologiczną,
 • zainteresowanych własnym rozwojem osobistym.

Udział w Kursie polecamy zarówno rozpoczynającym przygodę z  rozwojem, jak i dla tych które chcą wznowić rozwojowe poszukiwania swojego potencjału i dać sobie specjalny czas na inspirujące doświadczenia.

Kurs daje uczestnikom możliwość poznania unikalności i  użyteczności podejścia Gestalt w praktyce, poprzez twórcze doświadczenie w kontakcie z innymi, odkrywania swoich wzorów zachowań interpersonalnych i własnego, indywidualnego stylu wchodzenia w kontakt. Uczestnicy znajdą okazje do poznawania siebie w nowych sytuacjach i w różnych obszarach istnienia: fizycznym, emocjonalnym, racjonalnym i  relacyjnym, a dzięki temu rozwoju w kierunku pełnego uczestniczenia w życiu poprzez świadomość, kontakt, odpowiedzialność, wybór.

Udział w Kursie umożliwia:

 • poznanie podstawowych pojęć Gestaltu i ich zastosowań we własnym rozwoju oraz w praktyce relacji pomagania,
 • rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych w oparciu o dynamikę grupy i metody terapii Gestalt,
 • rozwijanie zdolności do samoakceptacji, konstruktywnej otwartości, odpowiedzialności i autentyczności w relacjach interpersonalnych,
 • uczenie się, jak być sobą wśród ludzi, jak budować pomocne relacje, dawać i przyjmować wsparcie, wchodzić w  konfrontację, by służyła porozumieniu,
 • wzrost samoświadomości i poczucia wpływu oraz doświadczenie zmiany – zarówno własnej jak i innych w długoterminowej, dynamicznej relacji z grupą.

W programie kursu:

Trening interpersonalny i warsztaty tematyczne.

Tematy warsztatów m.in.:

 • Relacja JA-TY, świadomość, proces.
 • Podejście fenomenologiczno-egzystencjalne do relacji międzyludzkich. Świadomość.
 • Odpowiedzialność i wybór.
 • Ciało i ruch.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Cykl energetyczny i potrzeby.
 • Kreatywne przystosowanie.
 • Podstawy relacji pomagania – praktykowanie.

Zajęcia prowadzone są metodami psychologicznego treningu grupowego i warsztatu rozwoju osobistego, na bazie holistycznego rozumienia natury człowieka. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia Gestaltu i ich zastosowanie w praktyce – we własnym rozwoju w relacjach interpersonalnych.

Każdy zjazd ma swój konkretny temat, ukierunkowujący uwagę i pracę grupy na eksplorację tytułowego aspektu rozwoju osobistego metodami podejścia Gestalt.

Jednocześnie praca opiera się na procesie grupowym, co oznacza, że uczestnicy będą mieli możliwość zarazem uczestniczenia w sytuacjach grupowych, jak i wpływania na ich przebieg. Z pomocą i wsparciem trenerów będą mieli możliwość odkrywania swoich dotychczasowych wzorców przystosowania oraz poszukiwania i wypróbowywania nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów bycia sobą wśród ludzi. Dzięki temu uczestnicy mogą doświadczyć swojej sprawczości i rozwijać odwagę podejmowania odpowiedzialności za siebie samych i swoje wybory. W podejściu Gestalt przyjęcie odpowiedzialności za to, co robimy z tym, co nam się przydarza to krok do wolności. Przeszłość, choć nas ukształtowała, przestaje ograniczać, a lepszy kontakt z tym co tu i teraz wzmacnia wpływ na to, jaka będzie przyszłość. Uczestnicy uczą się budować autentyczne relacje oparte na poszanowaniu indywidualności – własnej i innych, wzrasta spójność grupy i możliwość konstruktywnego współdziałania.

Cały Kurs staje się dla wszystkich uczestników szczególną okazja rozwojową – przestrzenią poznawania siebie i innych ludzi, doświadczania, eksperymentowania i dopuszczania zmian w obszarze intrapsychicznym i interpersonalnym oraz włączania ich w życie – w takich zakresach, na jakie uczestnik/-czka się zdecyduje. Dla uczestników, którzy pracują w obszarze pomagania lub przygotowują się do takiej pracy Kurs dostarcza  niezbędnej praktyki w powiązaniu z wiedzą o podejściu Gestalt, która wzbogaca ich zasoby oraz buduje solidny grunt do dalszego rozwoju, studiowania i praktykowania Gestaltu.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie, z wyszczególnioną liczbą godzin obecności.

Dla kandydatów do Szkoły Counsellingu Gestalt wymagany jest udział  w minimum 80% zajęć.

Zespół prowadzących: Lena Czernecka, Małgorzata Cynker, Jacek Panster

W harmonogramie kursu znajdują się: 4-dniowy trening integracyjny, 2-dniowe warsztaty oraz 3-dniowe zakończenie.

Przykładowy harmonogram zajęć:

Sesja 4-dniowa (1x) – trening interpersonalny i integracyjny:

 • piątek, sobota, niedziela: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.30
 • poniedziałek: 10.00 – 14.00

Sesje 2-dniowe – warsztaty

 • sobota: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.30
 • niedziela: 09.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30

Sesje 3-dniowe – warsztaty

 • piątek: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.30
 • sobota: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.30
 • niedziela: 10.00 – 14.00

Godziny zajęć i przerw mogą ulec zmianie.


Płatności:

W przypadku opłaty za całość z góry – 6 900 zł.

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł. Płatności należy dokonać po przesłaniu ankiety i wpisaniu na listę. Pozostałą kwotę w wysokości 6400 zł należy wpłacić na konto Centrum w uzgodnionym terminie przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność w ratach – 7400 zł

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł. Płatności należy dokonać po przesłaniu ankiety i wpisaniu na listę. Pozostała kwota zostanie rozłożona na 10 rat po 690 zł.