Kurs

Trwa rekrutacja do 35. edycji Kursu!

35. edycja Kursu Umiejętności Personalnych i Podstaw Pomagania rozpocznie się we wrześniu 2024 roku!


Roczny Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania – 35. edycja.

Rozpoczęcie: 19 września 2024 r.

Daty zjazdów:

 • 19-22.09.2024
 • 26-27.10.2024
 • 30.11-1.12.2024
 • 11-12.01.2025
 • 1-2.02.2025
 • 28.02-2.03.2025
 • 5-6.04.2025
 • 3-4.05.2025
 • 31.05.-1.06.2025
 • 4-6.07.2025

Kurs obejmuje 227h dydaktycznych.

Osoby z minimum 80% obecności po zakończeniu Kursu otrzymują zaświadczenie, które jest podstawą do przyjęcia do Szkoły Counsellorów Gestalt w naszej placówce

Opłaty:

Cena kursu wynosi 12 600 zł i składa się na nią:

 • wpisowe w wysokości 2700 zł
 • oraz czesne – 10 rat po 990 zł płatnych co miesiąc według harmonogramu.

Chcesz wziąć udział w 35. Kursie Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania? Sprawdź jak wygląda proces rekrutacyjny:

 1. Zgłoś chęć udziału w Kursie poprzez wysłanie maila na adres gestalt@haller.krakow.pl.
 2. W odpowiedzi otrzymasz do wypełnienia ankietę rekrutacyjną.
 3. Gdy otrzymamy wypełnioną ankietę skontaktujemy się z Tobą, aby umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna (telefoniczna, osobista lub przez Zoom).
 5. Jeśli pozytywnie przejdziesz rozmowę zostaniesz wpisana/-y na listę uczestników.
 6. Aby zagwarantować sobie miejsce w grupie wpłać zaliczkę w wysokości 2700 zł – dane do przelewu otrzymasz w mailu po rozmowie.
 7. Podpisz umowę – wyślemy ją przez platformę Autenti. Wypatruj zatem maila bezpośrednio od Autenti i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby podpisać umowę. Cała operacja odbywa się przez platformę, bez zakładania konta, zbędnego drukowania i spacerów na pocztę.
 8. Po podpisaniu umowy otrzymasz maila z potwierdzeniem zapisu na Kurs oraz dalsze informacje.

Propozycję uczestnictwa w Kursie adresujemy do osób:

 • planujących naukę w Szkole Counsellingu Gestalt,
 • zajmujących się zawodowo wspieraniem rozwoju i pomocą psychologiczną,
 • zainteresowanych własnym rozwojem osobistym.

Kurs szczególnie polecamy osobom, które chcą rozpocząć przygodę z  rozwojem, jak i tym, które chcą wznowić rozwojowe poszukiwania swojego potencjału i dać sobie specjalny czas na inspirujące doświadczenia.

Udział w Kursie daje uczestnikom możliwość poznania unikalnego i  użytecznego podejścia Gestalt w praktyce, poprzez twórcze doświadczenie w kontakcie z innymi, odkrywania swoich wzorów zachowań interpersonalnych i własnego, indywidualnego stylu wchodzenia w kontakt. Uczestnicy znajdą okazje do poznawania siebie w nowych sytuacjach i w różnych obszarach istnienia: fizycznym, emocjonalnym, racjonalnym i  relacyjnym, a dzięki temu rozwoju w kierunku pełnego uczestniczenia w życiu poprzez świadomość, kontakt, odpowiedzialność, wybór.

Udział w Kursie umożliwi Ci:

 • poznanie podstawowych pojęć Gestaltu i ich zastosowań we własnym rozwoju oraz w praktyce relacji pomagania,
 • rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych w oparciu o dynamikę grupy i metody terapii Gestalt,
 • rozwijanie zdolności do samoakceptacji, konstruktywnej otwartości, odpowiedzialności i autentyczności w relacjach interpersonalnych,
 • uczenie się, jak być sobą wśród ludzi, jak budować pomocne relacje, dawać i przyjmować wsparcie, wchodzić w  konfrontację, by służyła porozumieniu,
 • wzrost samoświadomości i poczucia wpływu oraz doświadczenie zmiany – zarówno własnej jak i innych w długoterminowej, dynamicznej relacji z grupą.

Zajęcia prowadzone są metodami psychologicznego treningu grupowego i warsztatu rozwoju osobistego, na bazie holistycznego rozumienia natury człowieka. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia Gestaltu i ich zastosowanie w praktyce – we własnym rozwoju w relacjach interpersonalnych.

Każdy zjazd ma swój konkretny temat, ukierunkowujący uwagę i pracę grupy na eksplorację tytułowego aspektu rozwoju osobistego metodami podejścia Gestalt.

Jednocześnie praca opiera się na procesie grupowym, co oznacza, że uczestnicy będą mieli możliwość zarazem uczestniczenia w sytuacjach grupowych, jak i wpływania na ich przebieg. Z pomocą i wsparciem trenerów będą mieli możliwość odkrywania swoich dotychczasowych wzorców przystosowania oraz poszukiwania i wypróbowywania nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów bycia sobą wśród ludzi. Dzięki temu uczestnicy mogą doświadczyć swojej sprawczości i rozwijać odwagę podejmowania odpowiedzialności za siebie samych i swoje wybory. W podejściu Gestalt przyjęcie odpowiedzialności za to, co robimy z tym, co nam się przydarza to krok do wolności. Przeszłość, choć nas ukształtowała, przestaje ograniczać, a lepszy kontakt z tym co tu i teraz wzmacnia wpływ na to, jaka będzie przyszłość. Uczestnicy uczą się budować autentyczne relacje oparte na poszanowaniu indywidualności – własnej i innych, wzrasta spójność grupy i możliwość konstruktywnego współdziałania.

Cały Kurs staje się dla wszystkich uczestników szczególną okazja rozwojową – przestrzenią poznawania siebie i innych ludzi, doświadczania, eksperymentowania i dopuszczania zmian w obszarze intrapsychicznym i interpersonalnym oraz włączania ich w życie – w takich zakresach, na jakie uczestnik/-czka się zdecyduje. Dla uczestników, którzy pracują w obszarze pomagania lub przygotowują się do takiej pracy Kurs dostarcza  niezbędnej praktyki w powiązaniu z wiedzą o podejściu Gestalt, która wzbogaca ich zasoby oraz buduje solidny grunt do dalszego rozwoju, studiowania i praktykowania Gestaltu.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie, z wyszczególnioną liczbą godzin obecności.

Dla kandydatów do Szkoły Counsellingu Gestalt wymagany jest udział w minimum 80% zajęć.

Kurs poprowadzi: Lena Czernecka, gościnnie Jacek Panster oraz Olga Haller

W harmonogramie kursu znajdują się:

 • 4-dniowy trening interpersonalny,
 • 3-dniowy zjazd z dodatkowym modułem Wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
 • 7 zjazdów 2-dniowych
 • oraz 3-dniowe zakończenie.

Przykładowy harmonogram zajęć:

Sesja 4-dniowa (1x) – trening interpersonalny i integracyjny:

 • czwartek: 09.00 – 14.00 i 15.00 – 19.00
 • piątek i sobota: 9.00 – 14.00 i 15.00 – 19.00
 • niedziela: 9.00 – 12.00

Sesje 2-dniowe – warsztaty

 • sobota: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 19.00
 • niedziela: 09.00 – 13.00 i 14.30 – 17.30

Sesje 2-dniowe – warsztaty z Olgą Haller

 • sobota: 10.00 – 13.30 i 15.00 – 18.30
 • niedziela: 09.30 – 13.00 i 14.30 – 17.30

Sesje 3-dniowe – warsztaty

 • piątek: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 18.00
 • sobota: 09.00 – 14.00 i 15.30 – 18.00
 • niedziela: 9.00 – 13.00 i 14.30 – 17.00

Sesje 3-dniowe – zakończenie

 • piątek: 10.00 – 14.00 i 15.30 – 18.00
 • sobota: 09.00 – 14.00 i 15.30 – 18.00
 • niedziela: 10.00 – 15.00

Godziny zajęć i przerw mogą ulec zmianie.