Założyciele

Olga Haller

Psycholożka, trenerka i superwizorka treningu grupowego (PTP*), counsellorka Gestalt (IGF/ IGBW – AICO**), psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Gestalt (EAGT***).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim (1981). Jeszcze w czasie studiów, pracowałam w przedszkolu i Domu Dziecka, a w latach 1981-1989 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, zajmując się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi.

Od 1982 rozpoczęłam intensywne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, terapii, treningu grupowego oraz proces własnego rozwoju osobistego.

W latach 1989-1997 współpracowałam w zespole Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, skąd w 1997 odeszłam, by prowadzić z mężem – Adamem Hallerem naszą własną firmę – Centrum Counsellingu Gestalt.

W Centrum zajmuję się przede wszystkim counsellingiem/psychoterapią indywidualną, a także terapią par oraz szkoleniem w zakresie counsellingu Gestalt. Prowadzę superwizję indywidualną i grupową.

Poza szkoleniami, superwizjami, własną terapią i … życiem. Szczególne znaczenie dla mojego rozwoju zawodowego – miały doświadczenia pracy z ludźmi w dziedzinach „pozapsychoterapeutycznych”. Intensywna współpraca z Dojrzewalnią Róż od pierwszych edycji festiwalu Progressteron ukierunkowała moje zainteresowania na temat kobiecej seksualności. Stworzyłam nową, autorską propozycję rozwojową dla kobiet w zakresie kontaktu z ciałem i seksualnością. Poprowadziłam wiele warsztatów na festiwalach, w Centrum i w innych ośrodkach. Regularnie i z entuzjazmem, popularyzowałam ten temat w tekstach „Porozmawiajmy o seksie” w Zwierciadle (2007-2012).

Lata doświadczeń w prowadzeniu szkoleń rozwojowych w biznesie (1992-2007 z firmą Zmiany S.A. Warszawa i Pathways Kraków), poszerzyły mój obraz człowieka w organizacji i pogłębiły rozumienie procesów grupowych i społecznych w jakich uczestniczy.

Moją pasją przez wiele lat (1994-2008), było współprowadzenie z Adamem wakacyjnych obozów z psychoedukacją dla dzieci i młodzieży. To niezwykle satysfakcjonujące, coroczne praktyczno-teoretyczne „studium psychologii rozwojowej”, zasilało naszą codzienną pracę terapeutyczną z dorosłymi, a ta z kolei pomnażała nasze umiejętności pomocy w rozwoju uczestnikom. Obecnie nadal organizujemy obozy i superwizujemy pracę kadry.

Adam Haller (1960-2019)

Trener, terapeuta, counsellor Gestalt (IGF/ IGBW – AICO**). Dyrektor Centrum Counsellingu Gestalt.

Adam Haller

Po zdaniu matury w 1979 roku, studiował najpierw rolnictwo, ochronę środowiska, następnie chemię. W trakcie studiów chemicznych zainteresował się działalnością Marka Kotańskiego i jego Stowarzyszenia MONAR. Zainteresowanie było na tyle poważne, że w 1986 roku rozpoczął pracę w Punkcie Konsultacyjnym MONAR w Krakowie. Przeniósł się w tym czasie z chemii na wydział socjologii UJ.

Praca w PK MONAR, najpierw w charakterze terapeuty, później również kierownika PK, była okresem intensywnego rozwoju osobistego i szkolenia w zakresie terapii Gestalt, w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP pod okiem Jacka Pierzchały i Jerzego Nieniewskiego. Aktywności te były na tyle interesujące i absorbujące, że zdecydował się zawiesić, a w końcu porzucić studia.

W 1989 roku, Jacek Pierzchała zaprosił Adama do zespołu Ośrodka Gestalt PTP, który właśnie tworzył, później Instytutu Terapii Gestalt PSPP. W zespole ITG spędził 8 lat, a w 1997 roku, już w ramach własnej działalności, otworzył Centrum Counsellingu Gestalt. Czas współpracy w zespole ITG oraz późniejszy czas tworzenia i działanlości CCG, to równocześnie czas dalszego rozwoju zawodowego, którego inspirację stanowili m.in. Paolo Quattrini, Steven Schoen, J.M Robin.

To również czas prowadzenia szkoleń rozwojowych w biznesie (1992-2007) w ramach współpracy z firmą Zmiany S.A. Warszawa i Pathways Kraków. Był też, (wraz z Olgą) członkiem zespołów wykładowców w Szkole Counsellingu Gestalt oraz Szkole Psychoterapii Gestali IGBW w Cagliari, gdzie na zaproszenie Sergio Mazzei prowadzili warsztaty szkoleniowe i rozwojowe dla kilku kolejnych edycji w/w szkół.

W latach 1994-2008 wraz z Olgą, prowadzili dziecięce i młodzieżowe obozy z psychoedukacją, następnie sami zostali organizatorami takich obozów.

*Polskie Towarzystwo Psychologiczne
**Instituto Gestalt Firenze (Paolo Quattrini)
Instituto Gestalt e Body Work-Cagliari (Sergio Mazzei)
Associazione Italiana di Counselling
***European Association Gestalt Therapy