Szkoła Counsellingu Gestalt

Ruszają zapisy na 16. edycję Szkoły!

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: gestalt@haller.krakow.pl


Szkoła Counsellingu Gestalt, prowadzona przez nasze Centrum Counsellingu Gestalt od 2001 roku jest pierwszą w Polsce szkołą kształcącą counsellorów Gestalt, czyli doradców rozwoju osobistego metodą Gestalt. Idea szkolenia powstała w wyniku współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji (IGF) i Instytutem Gestalt & Bodywork w Cagliari (IGBW).

Program Szkoły opiera się na założeniach podejścia humanistyczno-egzystencjalnego w psychologii, a koncentruje się na wiedzy teoretycznej oraz praktyce pomagania / counsellingu w ujęciu terapii Gestalt. Obejmuje również elementy psychologii rozwojowej i społecznej oraz psychopatologii.

Nauka w Szkole trwa 3 lata – min. 700 godzin. Większość zajęć odbywa się w systemie zjazdów weekendowych – dziesięć lub dziewięć spotkań w roku w Krakowie.

Formy szkolenia: wykłady i seminaria, warsztaty tematyczne, treningi interpersonalne, praktyka pomocy indywidualnej, superwizja oraz raz w roku 6-dniowy wyjazdowy Międzyszkolny Warsztat Rozwojowy w Kikowie (koszty pobytu w ośrodku uczestnicy opłacają samodzielnie).

W ramach procesu kształcenia w zawodzie counsellora, oprócz zajęć w szkole i w czasie jej trwania, uczestnicy zobowiązani są do odbycia i samodzielnego opłacenia:

 • własnej terapii indywidualnej w podejściu Gestalt (min. 40 godz.),
 • superwizji indywidualnej w podejściu Gestalt,
 • udziału w treningu interpersonalnym i terapeutycznym prowadzonym przez trenerów / psychoterapeutów ośrodków rekomendowanych przez PTP, PTPG, EAGT.

W zespole są doświadczeni prowadzący, m.in.: Olga Haller de Hallenburg, Lena Czernecka, Dorota Stojak i inni.

Specjalistyczne przygotowanie uczestników obejmuje m.in.:

 • gruntowną znajomość teorii terapii Gestalt i umiejętność stosowania jej w praktyce,
 • praktykę counsellingu z klientem pod superwizją, a w tym m.in.: poszerzenie świadomości własnej motywacji do pomagania, możliwości i ograniczeń w obszarze kontaktu, dojrzewanie do świadomej ekspresji i odpowiedzialności w relacji, rozwijanie kreatywności,
 • poznanie psychospołecznych podstaw wiedzy o człowieku – etapach rozwoju i naturze problemów,
 • poznanie roli i znaczenia rodziny z perspektywy podejścia systemowego,
 • rozwój umiejętności osobistych, jak np. samoświadomość, autonomia, odpowiedzialność, poszanowanie integralności własnej i innych,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych: m.in. komunikacja, wsparcie, konfrontacja, współpraca oraz rozumienie procesu grupowego.

Koszt Szkoły: 41 700 zł (13 900 zł / za rok)

Proces rekrutacji do Szkoły Counsellingu Gestalt:

I etap: wypełnienie ankiety on-line.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna w Krakowie (ewentualnie online).

Jeśli jesteś zainteresowany napisz maila: gestalt@haller.krakow.pl

Terminy zjazdów Szkoły 16 (rok I):

 • 15-17.11.2024
 • 6-7.12.2024
 • 2-5.01.2025
 • 24-25.01.2025
 • 21-22.02.2025
 • 21-22.03.2025
 • 26-27.04.2025
 • 23-24.05.2025
 • 20-21.06.2025